Καλωσήρθατε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του CollaborArt

Η κρίση COVID-19 έφερε στην επιφάνεια το βασικό ρόλο της ψηφιακής εκπαίδευσης και επιβεβαίωσε πόσο σημαντικό είναι να  βελτιώσουμε την ικανότητα των κοινωνιών  να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις για την  αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων,  συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών  καινοτομιών για την επέκταση και την ενίσχυση  της κοινωνίας και των πολιτών της. Η προαγωγή της συλλογικής δημιουργικότητας  των πολιτών είναι απαραίτητη για τα  εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη,  συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης  ενηλίκων, διαδραματίζοντας έτσι βασικό ρόλο  τόσο στα μικρά παιδιά όσο και στους ενήλικες.  Η δημιουργικότητα δεν είναι μόνο μια ψυχική δράση των ατόμων αλλά και μια κοινωνική  διαδικασία που απαιτεί συνεργασία μεταξύ  ομάδων ή ατόμων. Η συλλογική δημιουργικότητα  είναι απαραίτητα σε οποιαδήποτε καινοτόμο  διαδικασία. Οι δυνατότητες του μπορούν να  ενισχυθούν από την τέχνη και την κουλτούρα,  μέσω της παιχνιδοποίησης.

Ο στόχος της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας CollaborArt είναι να αναπτύξει τις ικανότητες των Εκπαιδευτών Ενηίκων, να ενισχύσει τη Συλλογική Δημιουργικότητα με σκοπό την ενίσχυση της Κοινωνικής  Καινοτομίας των ενηλίκων μαθητών, μέσω της online παιχνιδοποίησης που βασίζεται στην  τέχνη.